آخـرين اخبـار
اخبار
    شهردار کرمان: وصول درآمدهای...
عبور از تقاطع بدون نیاز به توقف هنگام...
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمان خبر...
  پرداخت عوارض از طریق اینترنت، دفاتر...
طرح انحراف مسیر تقاطع گنبد جبلیه اجرا...
سرپرست شهرداری منطقه سه خبر...
اجرای عملیات جدول گذاری خیابان شهید...
طرح تفکیک از مبدا در شهر کرمان در حال...
شهردار کرمان خبر داد: افزایش مشارکت...
در نشست رسیدگی به بنای تاریخی...
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268150-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه