آخـرين اخبـار
اخبار
مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی خبر...
  مدیرعامل سازمان عمران خبر داد: ...
شهردار منطقه سه خبر داد: ساماندهی...
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار...
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار...
در نشست شورای عمومی شهر کرمان تأکید...
اجرای طرح محله سبز در شهرک...
شهردار منطقه سه خبر داد: شستشوی جداول...
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار...
مدیر واحد طراحی و نظارت شهرداری خبر...
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه