اطلاعات جمعیتی محدوده های خدمات شهری شهرداری کرمان ( سرشماری نفوس و مسکن سال 1390)

 

منطقه 1

منطقه 2

منطقه 3

منطقه 4

تعداد خانوار

29540

29961

36132

25113

تعداد افراد

117139

113873

147486

111813

تعداد مرد

59030

57646

75699

60272

تعداد زن

58109

56227

71787

51541

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه
    
 
 

پرداخت اینترنتی قبوض