عملیات زیر سازی برخی از پیاده رو های سطح منطقه سه

 

سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

 

شهردار منطقه سه از انجام عملیات زیرسازی برخی از پیاده روهای سطح این منطقه خبر داد.

مهندس منصور ابراهیمی گفت: در ادامه عملیات زیر سازی پیاده رو های برخی از خیابان های سطح منطقه سه ، عملیات زیر سازی پیاده رو های خیابان میرزا آقا خان به پایان رسید.

 وی افزود: همچنین عملیات زیر سازی قسمتی از  پیاده رو های خیابان شهید مصطفی خمینی و بولوار ابوالفضل نیز توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال انجام می باشد. 

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه