در آینده نزدیک انجام می‌شود:

نصب مجموعه بازی در بوستان همیشه بهار

 

سرویس خبر: اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان

شهردار منطقه سه شهر کرمان از نصب مجموعه  بازی در بوستان همیشه بهار در آینده نزدیک خبر داد.

مهندس منصور ابراهیمی گفت: بعد از نصب مجموعه بازی در بوستان هزار، بوستان هدایت و بوستان ایثار، به زودی مجموعه بازی در بوستان همیشه بهار نیز نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای شادابی و نشاط بیشتر کودکان، چند مجموعه  بازی در بوستان‌ها نصب شده، خاطرنشان کرد: مجموعه بازی بوستان همیشه بهار واقع در باقدرت شرقی نیز در حال بتن ریزی کف است که به محض آماده سازی مکان، مجموعه این مجموعه نیز نصب خواهد شد.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه