مقام:
-
آدرس:
-
-
تلفن:
-
نمابر:
-
موبایل:
-
ارسال ایمیل
اختیاری
اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه