تشكيل اولين شهرداري كرمان

از فحواي مدارك پراكنده ، از قبيل احكام پرسنلي كاركنان بازنشسته شهرداري و يا مكاتبات سازمان مذكور با ديگر ادارات دولتي و طبقات اهالي خاطرات و اطلاعات بعضي از معمرين و دست اندركان در امور شهر شهرداري ، از جمله ؛ زنده ياد ، سيد محمد رضا هاشمي مديردوره دوم روز نامه بيداري (كه مدتي هم در سال هاي 1321 و 1322 ش . – دوران استانداري مهدي فرخ – عضو انجمن شهر بوده است و همچنين از مندرجات جريده كرمان به مديريت ميرزا غلامحسين كرماني ، چنين مستفاد مي شود كه سازمان شهرداري كه در آن هنگام اداره "بلديه" ناميده مي شد، در يكي از سالهاي 1288 يا 1289 ش. در زمان حكومت نصرة السلطان يا جلال الدوله مسعود ، در كرمان تاسيس شد.

نظر به اينكه چگونگي تشكيل اين سازمان در تهران مواجه بامشكلات و تغييراتي بود در كرمان هم به تبعيت از مركز اين سازمان دچار نوساناتي شد ولي پس از مدتي رسماً كار خويش را آغاز نمود.

اولين شهردار در كرمان : مرحوم " مهدي احمدي " مشهور به " آقا مهدي رئيس بلد" بود. اين شخص علاوه بر اينكه از فاميل احمدي و عموي مرحوم آيت الله حاج ميرزارضا كرماني بود‌، شخصاً هم به عنوان مردي سرشناس و از جلمه رهبران مشروطه خواهان كرمان – و خلاصه – وارد به سياست شناخته مي شد. در هنگام تاسيس اداره بلديه نظر به اينكه اين نهاد نوپا ، اعتباري براي خريداري يا اجاره محلي به منظور استقرار قسمت اداري و استخدام كارمند و كارگر نداشت ( به عنوان نمونه ، در سال 1307 شمسي ، از محل مستغلات ، سهم شهرداري مبلغ 2780 قران (ريال) بوده) بنابراين ، مرحوم مهدي احمدي ، يكي از اطاقهاي منزل شخصي خويش را براي مدتي موقت ، اختصاص به دفتر كار شهردار داد اين منزل جنب محل سابق استانداري واقع بود [ روبروي بانك ملي مركزي كرمان ] تاچندي قبل هم اداره آمار و ثبت احوال در آن محل استقرار داشت تا اينكه در سال 1307 ش . در دوران استانداري مشير معظم خواجويي كار ساختمان محل اداره بلديه در چهار راه ميدان ارگ [ محل سابق شهرداري که در حال حاضر به عنوان پارکینگ عمومی استفاده می شود] آغاز گرديد. و تدريجاً ادامه یافت تا بالاخره در سال 1312 شمسي دوران استانداري مشارالدوله حكمت پايان يافت.بنا به اظهار مطلعين ، و معمرين ، ازجمله فتح الله اختراعي ، هاشم رشيد فرخي و نبي بنازاده (معماران) و همچنين مهندس سيد احمد رضوي نماينده اسبق كرمان در مجلس شوراي ملي ( رحمه ا... عليهم) كه به نقل از گذشتگان اظهار مي داشتند زمین ساختمان شهرداري قبل از آنكه بناي مذكور در آن احداث شود ، قسمتي از به اصطبل اسب هاي سواران سردار ظفر و سردار اسعد بختياري [دو تن از حكام كرمان] اختصاص داشت و قسمتي هم ، محل زندان حكام قاجاريه بود كه زندانيان سياسي در آن محبوس مي شدند. در اثر زلزله سال1361به ساختمان مذکور آسیب رسید به نحوی که قابل استفاده نبود وشهرداری به ساختمانی که برای الحاق محل آن به پارکی که قراربود در شرق خیابان طالقانی اجرا گردد منتقل شد و سر انجام در سال 1373 به ساختمان سابق سازمان زمین شهری در خیابان سپه ( محل فعلی ) منتقل شد.

از دیگر کارهای قابل ذکر مرحوم احمدی رئیس بلدیه می توان ، تهیه مقدمات احداث خیابانهای شریعتی (شاهپور سابق که در واقع اولین خیابان به معنی امروزی در شهر کرمان محسوب می شود) و خیابان قرنی (جم سابق) و میدان شهداء(مشتاقیه ) را نام برد.

تاکنون (1388) که قریب 100 سال از تاسیس شهرداری در کرمان می گذرد ،حدود 50 نفر با عناوین رئیس بلدیه ، شهردار ، سرپرست و کفیل شهرداری در کرمان ادا ره امور شهرداری را به عهده داشته اند که چهل و چهار نفر قبل از انقلاب اسلامی و مابقی بعد از انقلاب این وظیفه را عهده دار بودند.

در جمع شهرداران قبل از انقلاب آقای ابوالحسن صدر میر حسینی طولانی ترین مدت خدمت متوالی را با حدود 5 سال و بعد از انقلاب آقای محمد سام با حدود هفت سال نيم در سمت شهردار مشغول انجام وظيفه بوده اند ، كمترين مدت خدمت مربوط به شخصي بود كه نام خانوادگي مصطفوي يا مصطفايي داشت. او تنها فقط شش روز از پنجم تا يازدهم مهر ماه 1345 ، در سمت شهردار كرمان ، خدمت كرد! و اما علت امر: دكتر صدر ، وزير كشور وقت ، او را بدين سمت تعيين و به كرمان اعزام نمود ولي سعيدي فيروزآبادي ، استانداري وقت كرمان ، به اين بهانه كه وزير كشور بدون مشورت با وي اين شخص را به سمت شهردار كرمان تعيين نموده ، از پذيرش او خودداري كردى او هم – ناگزير- به تهران برگشت ى البته ، وزير كشور هم پس از اطلاع از جريان امر ، بلافاصله او را براي تصدي شهرداري شهر ري منصوب كرده بود!!

 

اسامي شهرداران كرمان و اقدامات مهم آنها

اسامي شهرداراني كه از 1288 ش. [تاسيس شهرداري كرمان] تا سال 1386 مشغول كار بوده اند و نام واقدامات مهمشان موجود است بدينقرار است:

 

1

مهدي احمدي [آقا مهدي رئيس بلد] تا اوايل سال 1308

شروع خیابان شریعتی(شاهپور) و میدان شهدا ( مشتاق)

2

عبد الغفار وزيري از 16 تيرماه 1308 تا 22 تيرماه 1310

اطلاع دقیقی در دست نیست

3

حسين اميري از اوايل سال 1311 تا اواخر سال 1314

مقدمات ساخت بهداری شهرداری-تکمیل میدان شهدا- مقدمات ساخت سیلبند

4

احمد عارفي از اوايل سال 1315 تا ارديبهشت سال 1316

تسطیح وشن ریزی وادامه خیابان شریعتی(شاهپور)- خیابان باهنر (ناصریه)-تسطیح خیابان مرزا رضا(شاه)- تعبیه صندوقهای جمع آوری زباله در معابر

5

سيد جلال جهانبابي از 31 فروردين 1317 تا مرداد 1317

اطلاع دقیقی در دست نیست

6

محمد اردلان از خرداد 1317 تا 1319

تسطیح و شنریزی ادامه خیابان شاهپور و خیابان سپه

7

محمد جابري از1319 تا خرداد 1320 خرداد

بدلیل اوضاع نابسامان کشور و همزمانی با جنگ جهانی اقدام عمرانی مهمی صورت نگرفته است

8

ميرزا عبدالله سررشته دار از خرداد 1320 تا اواسط آذر 1320

بدلیل اوضاع نابسامان کشور و همزمانی با جنگ جهانی اقدام عمرانی مهمی صورت نگرفته است

9

احمد علي بني آدم [شريف الدوله] از 19 آذر 1320 تا خرداد

کنترل نرخ ارزاق عمومی وتامین نان- بدلیل اوضاع نابسامان کشور و همزمانی با جنگ جهانی اقدام عمرانی مهمی صورت نگرفته است

10

دكتر احمد ناظرزاده كرماني از تيرماه 1322 تا اوايل سال 1324

کنترل نرخ ارزاق عمومی وتامین نان- بدلیل اوضاع نابسامان کشور و همزمانی با جنگ جهانی اقدام عمرانی مهمی صورت نگرفته است

11

احمد اربابي از تيرماه 1325 تا دي ماه 1326

اطلاع دقیقی از اقدامات عمرانی در دست نیست

12

صادق نواب از بهمن 1326 تا خرداد 1328

اطلاع دقیقی از اقدامات عمرانی در دست نیست-آوردن آب قنات مؤیدی به داخل شهرو جاری ساختن درخیابانها -] پس از وی مدتی سرگرد شریفی کفیل شهرداری بود ودر زمان وی آسفالت خیابانها و پیاده روها شروع شد[

13

علي اصغر سهيلي از مهرماه 1328 تا آذر 1329

اصلاح تشکیلات امور پرسنلی-مقدمات احداث خیابان مطهریغربی(احمدی)

14

احمد روحي از 20 آذر 1329 تا آبان 1331

احداث ادامه خیابان مطهری (احمدی)از دروازه ریگ آباد تا چهارراه مصطفی خمینی(چهارراه احمدی)-آسفالت خیابان قرنی(جم)-درختکاری بعضی خیابانها -حفر اولین چاه عمیق شهرداری

15

مجيد پاشا ابراهيمي از آذر 1331 تا شهريور 1332

اطلاع دقیقی از اقدامات عمرانی در دست نیست

16

جلال الدين روحاني از آذر 1331 تا شهريور 1322

آسفالت تعدادی از معابر شهر- احداث خیابان فلسطین (صمصام) - تاسیس شرکت برق با مشارکت مردم

17

ابوالحسن صدر مير حسيني از اوايل سال 1335 تا 1339/10/27

انجام مقدمات وآغازلوله کشی آب بهداشتی –احداث خیابان ایرانشهر(قسمت غربی خیابان عدالت فعلی)وبخش غربی خیابان امام(دادور)-تکمیل آسفالت خیابانهای قدس(کاظمی) وفلسطین(صمصام)- نامگذاری و نصب اولین تابلوهای خیابانها

18

مهندس هوشنگ فرزاد از اوايل سال 1335 تا8/4/1341

مقدمات شروع خیابان ابوحامد شرقی

19

ملك منصور اسفند ياري از اول دي ماه 1341 تا 1342/5/31(نامبرده پس از دوران شهرداری به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شد وبا ارتباطاتی که درتهران با مسئولان وزارتخانه برقرار کرد پشتیبانی مؤثری از برنامه های عمرانی شهر کرمان بعمل آورد)

تهیه برنامه ای دهساله برای عمران شهر کرمان وبه تصویب رساندن بسیاری از آنها در سازمان برنامه وقت که تاثیر زیادی در پیشبرد اقدامات عمرانی شهر کرمان در سالهای بعد داشت - بازسازی تشکیلا مالی وگروه اخذ درآمد شهرداری واقدام قاطع جهت پاکسازی شهرداری از تعدادی کارکنان متخلف و زائد شهرداری- احداث قسمتی از خیابان ابوحامد-احداث قسمتی از خیابان امام شرقی-اختصاص زمین برای احداث کشتارگاه

20

عباس توكلي از مهر ماه 42 تا 1342/10/5

با توجه به اختلاف با اعضای انجمن شهرفعالیت خاصی انجام نداد و پس از 4 ماه استیضاح شد

21

غلامرضا عون جزايري از فروردين ماه 43 تا 1343/4/15

در دوره 3ماهه شهرداری فقط موفق به پیگیری گرفتن اعتباراتی از وزارت کشور وسازمان برنامه گردید.

22

دكتر احمد بردار از شهريور 43 تا مهر 1345( در زمان شهرداری وی ملک منصوراسفندیاری شهردار پیشین کرمان نماینده مجلس بود و با ارتباطی که با سازمانها و ورزارتخانه ها برقرار کرده بود پشتیبانی مالی واداری مناسبی از وی بعمل می آورد)

اجبار به حصارکشی اراضی متروکه-وادارساختن به رنگ آمیزی دیوار وسردرمغازهها-احداث خیابان معلم-ادامه خیابان باهنر(ناصریه) بطرف شمال-تکمیل خیابان عدالت-ادامه خیابان مطهری شرقی(احمدی) به طرف شرق- احداث خیابان ابن سینا توسعه خیابانهای مادر، کاظمی ، مولوی ، قدمگاه ، پروین اعتصامی مشتاق ، شهید چمران (شمالی –جنوبی)،خیابان عباس صباحی-آسفالت معابر شهر و گاراژهای شهرو حدود 50 کوچه و جاده مسجد صاحب الزمان-حفریک حلقه چاه آب لوله کشی وساخت منبع آب روی کوه قلعه دخترو نصب شیرآب در معابر-بازسازی میادین مشتاق،باغ ملی ، ژاندارمری،فابریک(علی ابن ابیطالب) ،توفیق(خواجو) ابوحامد(بسیج)- تامین روشنایی تعدادی از خیابانهاومیادین وپارکهای مهم شهر-ایجاد دائره آتشنشانی،ایجاد قرائت خانه در باغملی

23

علي مصطفوي يا [مصطفايي] از 5 مهر ماه 1345 تا 11مهر 1345

24

دهقان حائري زاده از دي ماه 13452 تا 15/8/1346

احداث خیابان سام(پیروزی)-پیاده رو سازی،لکه گیری آسفالت، رنگ آمیزی درو پنجره مغازه ها –مابقی وقت وتلاش وی صرف برگزاری جشنهای مشهور به 2500 ساله شد

25

سيد محمود مرتضوي از 1346/8/7 تا 4/10/1347

اهتمام فراوان به ایجاد فضای سبز بطوریکه اوراباید بنیانگذار فضای سبز کرمان دانست مهمترین این اقدامات عبارتند:پارک ده هکتاری شمال شهر(مصلی فعلی و جنب آن وتکمیل پارک مشروطیت،پارک قبه سبز،مقابل مدرسه کیخسرو شاهرخ ،چهارراه طالقانی ، میدان مشتاق،مقابل سه راهی خیابان احمدی و...-اقدامات دیگر:احداث میدان آزادی،خیابان مطهری غربی،ابن سیناشرقی،دادبین،خیابان عباس صباحی-آسفالت خیابان سعدی –ایجاد برزنهای(شعبه ها) پنجگانه برای خدمت بهتر به ارباب و رجوع

26

دكتر مرتضي شريف نژاد از 24/10/1347 تا 10/3/1348

روکش آسفالت خیابان شریعتی-تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی-

27

محمد ايران پور از 1348 تا 1/11/1349

اصلاح ساختار اداری وکادر بخش درآمد-تبدیل طاق نماهای اطراف میدان ارگ به مغازه وکسب اجاره-سرعت دادن به آسفالت کوچه ها با اخذ خودیاری از اهالی-احداث بلوار جمهوری اسلامی از میدان آزادی تا فرودگاه-مقدمات ساخت خانه شهر-مقدمات احداث خیابان گنجعلیخان-احداث خیابان استقلال-احداث پارک خیابان استقلال-ادامه خیابان شهید رجایی(خورشید)تاچهرراه حافظ-احداث خیابان اورندی(اتصال خ سعدی به اتصال خ فردوسی وپارک نشاط)-امتداد خیابان مدیریت بطرف شمال- امتداد خیابان مادر بطرف جنوب- احداث خیابان میرزا آقاخان واتصال آن به جاده جوپار-مقدمات احداث خ چمران-امتداد خیابان پروین اعتصامی و اتصال آن به خیابان استقلال-تبدیل قبرستان شاهزاده محمد به پارک مشروطیت- درختکاری حاشیه غربی جنگل قائم

28

مهندس سياوش كارگر از 15/11/1349 تا 15/12/1351

احداث خیابان چمران (شمال جنوبی بین ابوحامد وشریعتی)-امتدادخیابان هفده شهریور از چهار راه بهار تا خ سرباز-امتداد خیابان مدرستا زریسف وتاخیابان باستانی پاریزی- تکمیل خیابان گنجعلیخان-تکمیل خیابان ابن سینا-امتداد خ شهید رجایی بطرف شمال-امتدادخیابان فردوسی بسمت جنوب-احداث خ ابوحامد غربی- تعریض خ عباس صباحی-احداث خیابان با قدرت جوپاری و..-احداث تعداد زیادی از خیابانهای شهر و120 کوچه-احداث پارک نشاط و خیاباهای اطراف آن وآسفالت آنها-حفر دوحلقه چاه آبیاری بلوار جمهوری اسلامی- برچیدن دکه های میدان گنجعلیخان واحیای میدان

29

امان الله جهان بين از 16/12/1351 تا 10/10/1352

ایجاد دفتر مطالعات وبرنامه ریزی شهری-استخدام تعدادی مهندس وتکنسین فنی-خریداری و نصب کارخانه آسفالت در نزدیکی منطقه صاحب الزمان-خرید خودروهای مخصوص حمل زباله وحمل گوشت،تهیه مقدماتاحداث وتعریض کوچه سردار

30

مهندس علي اصغر مهدويان از 20 /12/1352تا 10/10/1353

بدلیل اختلافات اداری با مسئولان شهر در این دوره گزارش اقدامات مهمی گزارش نشده است

31

مهندس فريدون موحدي از 11/10/1353 تا 7/3/1353

تکمیل وتجهیز ساختمان کشتارگاه- تعریض کوچه سردار و پیاده روهای خیابان گنجعلیخان- نصب تعدادی پارکومتردر خیابان شاهپور (شریعتی فعلی)

32

سيد علي علوي از 1/11/1355 تا 22/11/1357

تکمیل وآسفالت خیابان مطهری-تکمیل وآسفالت بلوار جمهوری اسلامی- تعریض وآسفالت کوچه بین میدان ارگ وخیابان امام(کوچه باغ) و کوچه تکیه گلبازخان کوچه حدفاصل کوچه سردار و قدمگاه- احداث خیابان توانیر-احداث وآسفالت خ سلمان فارسی-آسفالت کوچه های محلات سلسبیل،فریزن،فیروزآباد ،کوی فرهنگیان-آسفالت خیابانهای هزارویکشب،خواجوی غربی – تکمیل پارک مجاور خ پروین اعتصامی ،احداث پارک کوی فرهنگیان-احداث میدان مجاور خ باستانی پاریزی- احداث میدان فرودگاه- اجرای طرح اصلاحی وتکمیل آسفالت خیابان تهران- انجام عملیات تکمیلی بلوار پاردادیس(شهید عباسپور)- تکمیل کشتارگاه-تکمیل کادر موتوری وآتشنشانی

پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

33

حسين جلال كمالي از 10/12/1357 تا 1/3/1358

تهیه مقدمات پارک مطهری-مقدمات اجرای بلوار 22بهمن -

34

مهندس علي زنگي آبادي از 15/11/1358 تا 22/1/1361

احداث کوچه های اطراف محله خواجه خضر- تهیه مقدمات خیابان شهید ایرانمنش(از وسط خ ناصریه به طرف غرب)- تهیه مقدمات بلوار 22بهمن- تسطیح قسمتی از محل اجرای ترمینال مسافربری- احداث و آسفالت قسمتی از خیابان فتحعلیشاهی-تعریض قسمتی از کوچه عمرانی-احداث خیابانهای وسط و اطراف پارک مطهری- امتداد خ مدیریت بطرف شمال تا خ فیروزآباد-آسفالت خ ابوذر و خ مالک اشتر،ترمینال و اطراف ترمینال وتعدادی کوچه های شهر- احداث پارکدر خیابانهای مدیریت،سرباز ،توکل آباد،جدولگذاری وپیاده روسازی خ سرباز-احداث ساختمان دائره موتوری وتعمیرگاهدر خ مالک اشتر-خرید تعدادی خودرو مخصوص حمل زباله و... – راه اندازی چند اکیپ ویژه صدورپروانهجهت بازسازی ساختمانهای آسیب دیده از زلزله سال60

35

سيد محمدرضا مهدوي از 22/1/1361 تا 31/1/1366

احداث وآسفالت بلوار 22بهمن-تعمیر وراه اندازی کارخانه آسفالت،بازسازی گلزار شهدا وخیلبان کشی اطراف گورستان صاحب الزمان وجنگل قائم واحداث دو پارکینگ بزرگ در محدوده آنها- تعریض و آسفالت و احداث پارک انتهای خیابان سرباز – بازسازی میدان بیرم آباد- حفر 16 حلقه چاه عمیق و احداث 6 منبع آب هوایی و لوله کشی به فضای سبز تفکیک آبیاری ،احداث میدان میوه وتره بار میدان بیرم آباد –تکمیل وآسفالت وجدولگذاری خیابانهای فیروزآباد،برق،فیروزه ، مدیریت ،آپادانا،24آذر،آیت الله دستغیب و 150 کوچه ومعبر –بازسازی میدان دام وآسفالت محوطه کشتارگاه- تاسیس باشگاه ورزشی، احداث بلوار ترمینال و...

36

محمد سام از 31/1/1366تا 13/7/1373

احداث 14 پارک محله ای – جدولگذاری معابر اصلی و فرعی جمعاًبه طول حدود 316 کیلومترو روکش آسفالت حدود 90% خیابانهای شهر به مساحت 2664500 مترمربع، احداث میدان خواجو، بازسازی کامل پارک آبشار در انتهای خ سرباز، احداث پارک حاشیه ای بلوار22بهمن، احداث بزرگراه امام خمینی (کمربندی جنوبی)به طول12کیلومتر- راه اندازی کارگاه تولید موزائیک وقطعات بتنی، بازسازی اکثر میادین شهر و نصب تندیس در آنها،بازسازی پارکهای قدیمی –راهاندازی سامانه بیسیم شهرداری –تهیه مقدمات کشتارگاه بزرگ وجدید شهر- احداث شهربازی- احداث پارک معلم-احداث پارک سنگی خیابان شهدا(زریسف)- بازسازی کامل باغملی- اجرای طرح جمع آوری مستیم زباله از درب منازل-اجرای بخش مهمی از طرح جمع آوری آبهای سطحی شهر-تکمیل وراه اندازی میدان بزرگ تره بار-اصلاح شبکه روشنایی اکثر پارکهای شهر- آسفالت بیش از 70 مدرسه- تاسیس و راه اندازی دبستان و راهنمایی غیر انتفاعی شهرداری-ایجاد نهالستان تولید گل و گیاه-احداث وراه اندازی فروشگاه رفاه-بازسازی ناوگان ترابری و... – تاسیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری(تبدیل شرکت به سازمان)

37

سيد حسين صابري از 13/7/1373 تا آبانماه 1376

آسفالت بعضی معابراصلی و فرعی ،محاوط ادارات دولتی،موسسات آموزشی و... جمعاً به مساحت 875000متر مربع، جدولگذاری 57000متر مربع خیابانها و موزائیک26000 مترمربع پیاده روها- احداث زیر گذر پیاده رو مقابل قدمگاه- احداث بزرگراه شمالی به طول 8400متر-اصلاح بخشی ازبازار کرمان –طرح ترافیکی میدان ارگ- انتقال شهرداری به ساختمان خیابان سپه- تهیه مقدمات واجرای قسمتی ازطرح پل تقاطع غیر همسطح انتهای خیابان شهید رجایی- احداث پارکینگ زیرزمینی و مجتمع تجاری خیابان گنجعلیخانی با مشارکت بخش خصوصی-توجه به بافت قدیم وشروع عملیات احیا آن-احداث بلوارولی عصر، حمزه،امتداد بلوار شهید صدوقی (خیابان تهران)حد فاصل چهارراه فیروزه وپل راه آهن- تبدیل بخشی از پارک بزرگ شهر (جنب خیابان پارادیس) به مصلی بزرگ شهر و محوطه آن و واگذاری قسمتی دیگرجهت موزه دفاع مقدس –شروع بازنگری طرح جامع-مطالعه بهینه سازی ناوگان حمل ونقل شهری،-مرمت قبر فؤاد شاعر شهیر کرمانی-احداث ونصب برخی یادمانهایشهدا و نصب تصاویر شهدا در تقاطعها و میادین شهر- تاسیس سازمان تاکسیرانی

38

مهندس عباس نگارستاني از اواخر آبان 1376 تا آبان 1377

تکمیل ومرمت جدولگذاری بلوار جمهوری اسلامی ولوله کشی رفیوژوسط آن-آسفالت شهرک باهنر واحاث برجهای روشنایی میدان کوثرآسفالت بخشی از بلوار کوثر ومیدان کوثر-لوله کشی رفیوز بزرگراه امام وبلوار ولی عصر- حفرو تجهیز یک حلقه چاه عمیق کشتارگاه-جدولگذاری و کفسازی میدان بیرم آباد-لوله کشی ودرختکاری اطراف آرامگاه سید حسین-احداثآبنمای خیابان حافظ-آحداث ایستگاههای ویژه اتوبوس خ ابن سینا،پارک معلم وخیابان بهمنیار-اصلاح هندسی چهار راه طهماسب آباد-ساخت نماد محراب میدان ارگ،آسفالت معابر محلات توکل آباد،سلسبیل،فریزن،شهرکهای زمزم وچمران وشهید ایرانمنش وروکش آسفالت جاده تهران-زیرسازی وآسفالت خیابان شهدای دارلک

39

مهندس تحسيني از آذر 1377 تا خرداد 1378

احداث پارک سهراهی طاهرآباد وسه راه بلوار معلم و سه راه نامجو-جدولگذاری و تکمیل خیابان شهدا-آسفالت مسیر برگشت منطقه صاحب الزمان و..

40

علي مهاجري از خرداد ماه 1378 تا تیر1382

احداث پارک مطهری و مجموعه های تفریحی و فرهنگی آن- احداث میدان ابوذر و پلهای عابر پیاده آن-احداث مجموعه پلهای عابر پیاده میدانم آزادی-تکمیل طرحهای مربوط به بلوار کشاورز،خیابان مالک اشتر-احداث میدان و تقاطع غیر همسطح پژوهش(مقابل دانشگاه باهنر)-احداث پارکهای سه راه جوپاری، سه راه مطهری (احمدی) ، نظام مهندسی،دانشکده فنی، شهید حسن روحانی،بلوار شیراز،پنج راه ابوذر، سه راه طالقانی، -جدولگذاری خیابانهای شهدای خانوک،بلوار شهید نیکزاد،مسیرکوچه چیتگری تا گنبد جبلیه، پیست دوچرخه سواری جنگل قائم، خ مهدیه،حاشیه جاده جوپاری ،مدرسه سپاه ،بلوار بوعلی ،مصلی و اصلاح جدولگذاری بلوار جمهوری اسلامی - سرویسهای بهداشتی جنگل قائم- توسعه وتکمیل پارک مشروطیت-ایجاد پارک و مجموعه فرهنگی جنب کتابخانه ملی-تبدیل محل سازمان آب به فرهنگسرا-انجام مقدمات ادامه بزرگراه شمالی به سمت شرق شهر- تعریض خیابان جهاد ودر ادامه تعریض خیابان فردوسی(تا پارک نشاط)- تعریض قسمتی از خیابان استقلال-ادامه خیابان شهید ایرانمنشاز خ فلسطین تا خ چمران- سازماندهی و بازسازی وتجهیز مرکز تولید گل وگیاه جاده ماهان- توسعه باشگاه ورزشی- انجام مقدمات تحویل پارک جنگلی خ تهران از منابع طبیعی و آغاز عملیات تجهیز آن – تاسیس سازمان پارکها و فضای سبز- تاسیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی- – اخذ مصوبه تاسیس سازمان آرامستان شهرداری کرمان(سازمان بهشت زهرا)

41

محمد جلال مآب از تیر 1382تا تيرماه 1386

بازنگری وتوسعه تشکیلات شهرداری وایجاد معاونتهای معماری و شهرسازی ،برنامه ریزی واقتصادی ،فرهنگی واجتماعی ،حمل ونقل وترافیک وایجاد 8 سازمان جدید وابسته به شهرداری وایجاد 2شهرداری منطقه جدید- تهیه طرح چشم انداز بلندمدت شهرکرمان(کرمان1400) - تهیه اولین برنامه میان مدت شهرکرمان (برنامه پنجساله) - ایجاد موسسه بناهای ماندگار – اع دختر واردشیر- انجام مطالعات وتهیه طرح وبه تصویب رساندن طرح ویژه احیا وبازسازی اطراف قلاع اردشیر و دختر - راه اندازی وانتشارمنظم نشریه کرمانشهر– تکمیل تقاطع غیر همسطح شهید رجایی-انجام مقدمات وآغاز تقاطع غیر همسطح غدیر در چهارراه فرهنگیان –تحویل قطعی پارک جنگلی (باهنر) ازمنابع طبیعی وانجام بخشی از عملیات بهسازی وتجهیز آن- انجام مقدمات تحویل نهالستان منابع طبیعی در ابتدای بزرگراه غربی-شمالی از منابع طبیعی وانجام بخشی از عملیات تبدیل آن به پارک مادر- برگزاری اولین ودومین جشنواره گل وگیاه – ایجاد کاوشکده در پارک ریاضیات– انجام مقدمات و آغاز احداث پایانه جدید مسافربری با مشارکت بخش خصوصی - تهیه طرح واجرای قسمتی از طرح پردیسان قائم در محل جنگل قائم - انجام مطالعات و طراحی وآغاز تعریض و بازسازی خیابان باهنر – احداث پل عابرپیاده مکانیزه چهارراه سمیه(طهماسب آباد) – خرید کارخانه و انجام مقدمات احداث کارخانه بازیافت زباله – احداث بلوار پرستار- انجام مقدمات وانجام بخشی از بزرگراه شرقی- احداث پارک ایرانیان

42

ابوالقاسم سيف الهي از تير ماه 1386 تا ..... ادامه دارد

ادامه طرح وتکمیل پردیسان قائم وساماندهی جنگل قائم همچون سکوسازی ،ایجاد سیستم روشنایی،ایجاد شبکه آب آشامیدنی،آسفالت معابرو شبکه راههای ارتباطی داخل جنگل- احداث ایستگاه آتش نشانی جنگل قائم - احداث پلکان کوه پیمایی کوههای صاحب الزمان –بازسازی وزیبا سازی سرویس های بهداشتی پردیسان قائم - ساماندهی و زیباسازی محدوده تخت درگاه قلی بیگ،ایجاد تپه گلها و فضای سبز اطراف خیابان ورودی جنگل قائم از انتهای خیابان سرباز- تکمیل و آسفالت و جدولگذاری و ایجاد فضای سبز،رفیوژ و سیستم روشنایی بزرگراه شرقی-تعریض خیابان استقلال- تعریض خیابان قرنی- تعریض ادامه شرقی خیابان دادبین وتبدیل آن به بلوار-- زیبا سازی عمومی و وسیع شهر از طریق اجرای نقاشی های دیواری ،نماسازی و ساخت ونصب تصاویر هنری نیمه برجسته ، ساخت ونصب تندیس در میادین ،حاشیه ها وپارکها - توجه دقیق وعمیق به تنظیف و وضیت ظاهری کلیه اماکن ومعابر عمومی شهر و و تاکید و نظارت براستمرار نظافت وزیبایی محیط شهری- ساماندهی و اجرای طرح جدید جمع آوری زباله - تعریض بخش غربی خیابان امام - احداث تقاطع غیر همسطح غدیر-احداث تقاطع غیر همسطح فجر(انتهای خ مصطفی خمینی)- اتمام پل دور برگردان ابتدای جاده باغین- اجرای جداکنندههای بتنی(نیوجرسی) وسط خیابان تهران- روکش آسفالت تمامی خیابانهای اصلی وپرتردد شهر- تبدیل گورستان قدیمی سید حسین به فضای سبز و ساماندهی محوطه اطراف گنبد جبلیه –احداث بزرگراه حاشیه جنگل قائم- احداث مجموعه تحقیقی تفریحی حیات وحش در محل پارک آبشار- تملک آزاد سازی فاز 1بافت فرسوده اطراف قلاع اردشیر ودختر- پیاده رو سازی تعداد زیادی از خیابانهای شهر-نماسازی مغازه های سه راه شمال جنوبی و خیابان شریعتی با جلب مشارکت مغازه داران –- تخریب منازل سازمانی اطراف میدان شورا وآزادسازی محدوده آن و احداث پارک شورا- احداث پارک مشاهیر-احداث ایستگاههای آتشنشانی و و و و
و تجهیز آنها به ماشین آلات جدید- احداث آرامستان مشاهیر- خرید ماشین آلات وتجهیزات مهندسی وآسفالت- بازسازی وفعال سازی کارخانه های آسفلت و تولید جدول وقطعات بتنی- اجرای رفیوژهای خیابانهای شفا،ابوذرشمالی وجنوبی،باقدرت- بازسازی کامل جدول ورفیوژ خیابان شهید صدوقی - بازسازی و ساماندهی خیابان های گنجعلیخانی وباستانی پاریزی-احداث بزرگراه راه آهن(حد فاصل جاده تهران و ایستگاه راه آهن- احداث بزرگراه پایانه مسافربری جدید(حد فاصل چهارراه بازرگانی وایستگاه راه آهن)
]دردست احداث[ - جدول گذاری رفیوژ کمربندی جنوب غربی- بازسازی و اصلاح هندسی و اجرای طرح ترافیکی سه راه هوانیروز- تعریض واسفالت بلوار هوانیروز- تهیه اولین آئین نامه تبلیغات شهری وساماندهی و مدیریت تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر-ها حفرو تجهیز.... حلقه چاه عمیق در محدوده بافت قدیم به منظور کاهش سطح آب زیر زمینی واحداث خطوط انتقال آبهای پمپ شده به جنگل قائم و به اراضی بیابانی شمال شهر- پیگیری تحویل رسمی پارک مادر از منابع طبیعی وحصارکشی واجرای محدوده ویژه بانوان در آن- تکمیل مطالعات وپیگیری تامین 600 هکتار زمین ومجوز حفر چاه و سایر مجوزات لازم جهت احداث گورستان جدید شهر کرمان- راه اندازی سیستم بلیط الکترونیک وپایش اتوبوسهای شرکت واحد – بررسی و باز تعریف پروژه های عمرانی شهرداری جهت جلب سرمایه گذاران بخش خصوصی – اجرای اولین پروژه پارکینگ طبقاتی و مجتمع اقتصادی با مشارکت وسرمایه گذاری بخش خصوصی در خیابان فتحعلیشاهی- تکمیل و توسعه شبکه آب خام و اجرای آبیاری تحت فشار در اغلب محاوط فضای سبز، رفیوژها و پارکها-

43

44

45

46

47

48

 

در همين دوره حدود 100 ساله ، كساني كه در مواقع بدون شهرداربودن شهر کرمان به عنوان " كفيل " يا "سرپرست شهرداري" انجام وظيفه نموده اند عبارتند از : لطفي خان مظفري و عبدا لحسين فتوحي و مرحوم مهدي اسلامي سرگرد شريفي [ از خرداد تا مهر 1328 ش.] مهندس فريدون آفريدي [ از خرداد 1331 ش. به بعد ] و سرهنگ دكتر غلامرضا دهتازياني [حدود يك ماه ] كفالت شهرداري را به عهده داشتند . آنهايي هم كه عنوان سرپرست شهرداري را داشتند ، عبارتند از : رضا مومني ، فتح الله لاشايي [ از فرمانداران وقت كرمان ] هاشم جعفرزاده [بازرس وزارت كشور] دكتر معيني [معاون استانداري وقت ] ممنون [ رئيس دفتر استانداري كرمان ] كه با حفظ سمت هر كدام بين ده تا بيست روز اين سمت را داشتند و غلامرضا لنگري ، احمد كرباسي ، سيد اسدالله علوي، حسين وديعتي ، و مهندس حيدري . جوادسلطانی و محمد فروغی از معاونین شهرداران تا زمان انتخاب شهردار بعدی این وظیفه را عهده دار شده اند.

(عمده مطالب مربوط به وقایع قبل از سال 1380 به جز مواردی جزئی از کتاب از قلعه دختر تا دقیانوس استخراج شده ومابقی مطالب در حوزه معاونت برنامه ریزی و اقتصادی شهرداری تهیه شده است)


 

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      ارتباط با شهردار
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه
    
 
 

پرداخت اینترنتی قبوض