• امروز جمعه 15 اسفند 1393 ساعت 13:31
 • شهرداری کرمان

  • آغاز عملیات احداث نه تقاطع غیر هم سطح در کرمان
  • آغاز عملیات احداث نه تقاطع غیر هم سطح در کرمان
  • آغاز عملیات احداث نه تقاطع غیر هم سطح در کرمان
  • آغاز عملیات بدنه سازی میدان شهدا
  • بازدید استاندار و شهردار کرمان از مسیر اجرای پروژه تله کابین

  جهت دریافت شرایط تشویقی دریافت پروانه ساختمان در بافت قدیم شهر کرمان اینجا کلیک نمائید .


  جدول محاسبه متراژ ساختمان

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  جدول محاسبه متراژ ساختمان جهت اخذ پروانه

   

  طبقه

  كاربري

  ارتفاع(m)

  تعداد

  مساحت(m2)

  زيرزمين

  پاركينگ

  2،2

  تا4/2

  -----

  ----

  زيرزمين

  انباري

  ----

  ----

  ----

  همكف

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  همكف

  تجاري

  ----

  ----

  ----

  نيم طبقه

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  اول

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  دوم

  اتاقك پله

  ----

  ----

  ----

  بالكن درحياط*

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  2/1بالكن درحياط**

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  بالكن درمعبر***

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

  2/1بالكن درمعبر****

  مسكوني

  ----

  ----

  ----

   

  *درصورتيكه بالكن سه طرف بسته باشد متراژكامل ثبت گردد

  **درصورتيكه بالكن سه طرف باز باشد (نصف متراژدر هرطبقه ضربدر تعداد)ثبت گردد

  ***درصورتيكه بالكن درمعبر جزو زيربنا باشد متراژ كامل ثبت گردد

  ****درصورتيكه بالكن درمعبرجزو زيربنا نباشد نصف متراژثبت گردد